НомТойм

2:22
Black Swan - Nassim Nicholas Taleb
 • 2017/08/10
 • 50 үзсэн
 • 0 таалагдсан
5:36
Billions and Billions - Carl Sagan
 • 2017/08/10
 • 72 үзсэн
 • 4 таалагдсан
4:9
Creativity, Inc - Ed Catmull
 • 2017/08/08
 • 89 үзсэн
 • 5 таалагдсан
7:35
Иллиада - Хомер
 • 2017/08/08
 • 55 үзсэн
 • 2 таалагдсан